ενδελεχεια

συνεχής και με ζήλο, διαρκής και ακατάπαυστη φροντίδα, επιμέλεια.

Advertisements